Ferske forskningsresultater fra Bråten Gård/JJ Horses’ Føllfestival

Foto: Hilde Haugsrud

JJ Horses/ Bråten Gård inviterer for 3.gang til Føllfestival 19/8-2010. Opplegget  blir som tidligere med avkomsklasser for de ulike hingstene.

JJ Horses/ Bråten Gård inviterer for 3.gang til Føllfestival 19/8-2010. Opplegget  blir som tidligere med avkomsklasser for de ulike hingstene. På bakgrunn av Føllfestival i 2007 og 2009, har veterinær Unn Reierstad (hovedansvarlig og hovedforfatter ) i samarbeid med veterinær Ole Jørgen Jørgentvedt (medforfatter )gjennomført et forskningsstudium. Hovedhensikten med studiet har vært å vurdere anvendte målesystemer/målemetoder benyttet ved bedømmelse av føllene. Det er selvfølgelig også en intensjon å foreta en konkret avkomsvurdering av den enkelte hingst. I forhold til sistnevnte punkt, vil det for sikre beregninger kreve et enda større føll-materiale enn hva tilfellet er innenfor dette prosjektet så langt. Antallet viste avkom per hingst, varierer fra 1-20 avkom. Prosjektet er et pilotstudie som skal etablere metodikk for avlsverdiberegninger. Forskningsartikkelen gir et beskrivende(deskriptivt) bilde av benyttet material og metodikk. Videre har forfatterne fremsatt noen hypoteser av interesse, som man så ved hjelp av statistisk metodikk har søkt å bekrefte/avkrefte.

Prosjektet er 2-delt, der første del publiseres i dag, – og neste del i løpet av våren. For fullstendig prosjektbeskrivelse og fullstendige resultater, må forskningsoppgaven leses i sin helhet. Stoffet er forholdsvis omfattende og litt tungt tilgjengelig, men under forutsetning av at man legger litt tid og energi i det, – kan det forhåpentligvis gi noe innsikt og forståelse. Vi anbefaler alle avlsinteresserte i å fordype seg grundig i artikkelen!  Innen Norsk Ridehestavl  er dette forskningsprosjektet å betrakte som historisk, og utgjør et viktig banebrytende arbeid i den videre utvikling av avlsarbeidet i Norge. 

JJ Horses / Bråten Gård vil samtidig takke Unn Reierstad / Reierstad Ridehest for det enorme arbeidet hun har nedlagt i prosjektet. Intensjonen med Føllfestivalen har vært å stimulere til en faglig og markedsmessig innovasjon innen næringen. Ved at resultatene fra Festivalen i tillegg kan benyttes til konkret avlsfremmende forskning, gjør at vi med enda større tyngde kan ønske alle velkommen til Føllfestivalen 2010  i år igjen !

God fornøyelse!!
For spørsmål eller kommentar til forskningsoppgaven: ta gjerne kontakt med Ole Jørgen : 91867591 eller Unn : 95755692

                                    
Posted in Føllfestival.

One Comment

  1. Pingback: Avlsdata fra føllfestivalen 2007 og 2009 | RR Reierstad Ridehest

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *