OPPSTALLING

unghingster

Bråten Gård tilbyr oppstalling med store føllbokser. 3 – 4 fôringer, daglig utslipp og måking, samt video-overvåking under følling inngår i oppstallingsprisen. I vinterhalvåret tilbyr vi dessuten løsdrift for 1- og 2-åringer, og flotte beitearealer er tilgjengelig om sommeren.

Vi legger stor vekt på trivsel, godt miljø, god fóring og mye utegang. Det er viktig for oss at alle hestene på stallen har det bra og trives. Avlshoppene oppstalles på egen boks og går i flokk ute slik at føllene i tidlig alder vokser opp med lek og sosial omgang. Ved 5 – 6 mnd. blir føllene avvent og kommer på løsdrift i mindre avdelinger. Unghestene fortsetter å gå i flokk på løsdrift om vinteren med fri tilgang på stråfôr og stor nok plass hvor de kan gå inn og ut som de ønsker. På sommeren har vi store områder med beiter både for avlshopper og unghester, samt eget hingstebeite langs Glomma med variert terreng, mye gress og skogområder som er positivt for unghestens vekst og holdbarhet.

Oppstalling 3500 NOK pr. måned
Løsdrift unghest 2200 NOK pr. måned
Beite 1500 NOK pr. måned

25% mva. tillegges alle priser.

hopper