SAMARBEID SPORT/AVL

1-bildet

– EN FORUTSETNING FOR FREMGANG I NORSK VARMBLOD RIDEHESTAVL!
Norsk oppdrett av varmblods ridehest er forholdsvis lite sammenlignet med andre land. Det har allikevel skjedd en enorm utvikling de siste årene og kvaliteten på norsk avl blir stadig bedre. Resultatet av denne avlsfremgangen krever også riktig utdanning av hestene. For at vi skal kunne markere oss og konkurrere med andre stambøker i fremtiden, er samarbeid med rytterne og sporten en forutsetning.

Det er viktig å høre på hvilke type hester og hvilke egenskaper rytterne vil ha, det være seg sprang- eller dressurhester. Oppdrettere som ikke utdanner hestene selv er avhengig av de seriøse rytterne, enten i form av et samarbeid eller kjøp av tjenester som inn- og tilridning. I den sammenheng kan et samarbeid være løsningen, noe Bråten og Hoel Gård er et eksempel på.

NINA KARSTENSEN – Bråten Gård i Rakkestad

Nina Karstensen driver avlstasjon og oppstalling av avlshopper/unghester på Bråten, og Fred Reiersen er ansvarlig for hingstestasjon og daglig drift av stallen.  I avlsesongen (april – august) er det størst aktivitet på gården med inntil 50 hester av gangen. Det er video-overvåking av føllhoppene og store beiteområder til unghestene om sommeren. På vinteren er det plass til avlshopper og unghester på boks og/eller løsdrift.

CHRISTIAN ANFINNSEN ØIEN – Hoel Gård i Askim

Her har Christian Anfinnsen Øien hestene sine. Stallen hans består av lovende unghester og eldre konkurransehester på Grand Prix-nivå. For tiden er det 14 hester på stallen, hvorav 11 av dem går i konkurranser. De fleste av hestene eier Christian og Per Anfinnsen, men Christian rir også hester for andre oppdrettere/hesteeiere. Teamet består av 5 ansatte (inkl. Christian). De har 20 x 40 m ridehus, flere paddocker, walker og utebaner (både grus og gress). Christian har allerede en unik erfaring og rutine som sprangrytter på konkurransebanen, både i Norge og utenlands.

Han har deltagelse og resultater fra mesterskap, Nations Cup, World Cup og Grand Prix. I 2008 var Christian og hans hest Coulthard reserve ved OL i Hong Kong. Flere av hestene som går Grand Prix har Christian hatt siden de var unghester. Vanligvis er det Hoel Gård som er treningssenter for Christian, men store deler av året er han også på stevner og treningsopphold i utlandet. I 2008 har han vært bosatt i Belgia og trenet for verdensmester Jos Lansink.