n_juni-06

Føllene er kommet til verden

I månedskiftet juni/juli er alle de 5 føllene som vi har ventet på blitt født. Ved siden av hoppeføllet som allerede kom til verden i mars, ble hoppeføllet Bali (e. Åtoftens Walit – Good Future) født noen måneder senere