Tidsplan Norsk DV-kåring 2.okt

Nå nærmer det seg NORSK DV-HOPPEKÅRING MED mulighet for UTTAK til DV-ELITESKUE, og i den anledning har vi gleden av å ønske deltagere og publikum velkommen til Tune Ridesenter i Østfold den 2.oktober!

Det er andre gang vi som samarbeidsgruppe avholder et slikt arrangement, og vi er derfor svært fornøyd med den store responsen vi har fått. Med en oppslutning på 53 hopper ser vi det nødvendig å gjennomføre arrangementet i 2 puljer, Eksteriørkåring mellom kl 08.00 – 11.30 og Sadelkåring mellom kl 13.00 – 20.00.

Alle deltagere av DV-hoppekåring vil få katalog, nummerskilt og info fra DV tilsendt i posten. Nedenfor følger Tidsplan og Starttider med forbehold om endring samt områdekart. I den forbindelse ber vi deltagerne holde seg orientert under selve arrangementet, eventuelle endringer vil bli annonsert via vår speakertjeneste. Merk deg hestens holdgruppe, tider og katalognr., hvor mottatt nummerskilt må medbringes. Skiltet bæres under all visning av hesten ved arrangementet.

TIDSPLAN & STARTTIDER LØRDAG 2. OKTOBER

kl 08.00 – EKSTERIØRKÅRING (første pulje):

( *av praktiske årsaker bedømmes 9 av katalogførte hopper til eksteriørkåring i holdene 5 år og eldre hos JJ Horses / Dag Ove Kingsrød fredag kveld. 42 katalogførte hopper bedømmes på Tune Trav og Ridesenter)

Kl 08.00. Hoppen måles og signalement taes opp. Hestepasset avleveres. (Ute). (ca 2 min pr hest, alle hopper – 21 stk*)

Kl 08.05. Mønstring på fast bunn i skritt og trav. (Ute). (ca 3 min pr hest, alle hopper – 21 stk).

Kl 09.10. Løsvisning i ridehus, alle hopper – 21 stk. For hopper med dressuravstamning bedømmes gangarter ca 4 min pr hest, for hopper med sprangavstamning bedømmes i tillegg løshopning for de hoppeeiere som velger det (ca 7 min pr hest løshopning – 7 stk).

Kl 11.00. Gruppen av hopper skritter samlet på ring i katalogrekkefølge i ridehus, og det opprangeres. Foredlerhopper, hopper i sprang- og dressurdisiplin og hopper med og uten bruksprøve/sportsresultater opprangeres hver for seg (ca 1,5 min pr hest – 21 stk).

Kl 11.30 – 13.00. Pause / Lunsj.

NB! Hopper som har dagboks: Første pulje må forlate disse innen kl 1200. Andre pulje disponerer ikke boks før kl 1230.

kl 13.00 – SADELKÅRING (andre pulje):

Kl 13.00. Hoppen måles og signalement taes opp. Hestepasset avleveres. (Ute). (ca 2 min pr hest, alle hopper – 21 stk)

Kl 13.05. Mønstring på fast bunn i skritt og trav. (Ute). (ca 3 min pr hest, alle hopper – 21 stk).

Kl 14.10. Løshopning i ridehus, alle hopper i sprangdisiplin (ca 5 min pr hest – 8 stk).

Kl 14.55. Gangarter/rideprøve av egenrytter og testrytter i ridehus for hopper som skal sadelkåres (ca 13 min pr hest – 21 stk). To hester inne – egenrytter bedømmes av markdommere mens foregående hest bedømmes av testrytter. Oppvarming på utebanen.

Kl. 18.15. Pause utregning resultater / middag dommere.

Kl 19.15. Gruppen av hopper skritter samlet på ring i katalogrekkefølge i ridehus, og det opprangeres. Foredlerhopper, hopper i sprang- og dressurdisiplin opprangeres hver for seg (ca 1,5 min pr hest – 21 stk).

Kl. 19.50 Slutt hoppekåring.

 

Minuttplan pr 24.09.2010:

EKSTERIØRKÅRING (første pulje):

Måling Fast bunn   Løsvisning m/u løsspring*   Opp-rangering   Katnr   Hoppe
  Eksteriør I – 3-4 år – sprangbetonet med løshopning
Kl 08:00 08:05 09:10 11:00 844 Chilli
Kl 08:02 08:08 09:17 11:00 846 Winning Star + føll
  Eksteriør I – 3-4 år – sprangbetonet
Kl 08:04 08:11 09:24 11:03 845 Lillebergs Felicity
Eksteriør II – 5 år og eldre – sprangbetonet
Kl 08:06 08:14 09:28 11:04 850 Anitra
Kl 08:08 08:17 09:32 11:04 841 Rasja
Kl 08:10 08:20 09:36 11:04 866 Royal Lady + føll
Kl 08:12 08:23 09:40 11:04 858 LaFrieda + føll
Kl 08:14 08:26 09:44 11:04 865 Starlight
Kl 08:16 08:29 09:48 11:04 855 Herbie
Kl 08:18 08:32 09:52 11:04 851 Magica + føll
Kl 08:20 08:35 09:56 11:04 864 Irana Capricci
Eksteriør II – 5 år og eldre – sprangbetonet med løshopning
Kl 08:22 08:38 10:00 11:17 861 Roshana M + føll
Kl 08:24 08:41 10:07 11:17 867 Vaya Con Dios + føll
Kl 08:26 08:44 10:14 11:17 862 O’livia
Kl 08:28 08:47 10:21 11:17 856 Farewells Fortuna
Kl 08:30 08:50 10:28 11:17 857 First Date + føll
Eksteriør I – 5 år og eldre – dressurbetonet
Kl 08:32 08:53 10:35 11:24 854 Nicita
Kl 08:34 08:56 10:39 11:24 872 Præstegårdens Akeleje
Kl 08:36 08:59 10:43 12:24 873 Zhakira
Kl 08:38 09:02 10:47 13:24 849 Bernadette + føll
Kl 08:40 09:05 10:51 14:24 859 Meatloaf

*For de hoppene som skal løshoppes må eier stille med 2 personer som skal være med hesten under hopningen. Hoppen må være forberedt i løshopning. Det er ok å holde føll på midtbanen om det ikke forstyrrer hoppens prestasjon.

SADELKÅRING (andre pulje):

Måling Fast bunn Løs-spring* Ride-prøve Rytter Opprangering sprangdisiplin (s) – hold Opprangering foredler (xx) – hold Opprangering dressurdisiplin (d) – hold Katnr Hoppe
  Sadelkåring – sprang- & dressurdisiplin, holdinndeling opprangering se katalog
Kl 13:00 13:05 14:55 (jj rytter) 19:16 – 3-års 825 KC Olympia
Kl 13:02 13:08 15:05 Christer Skaanevik 19:40 – > 5 år 871 Sienna Molskegård
Kl 13:04 13:11 15:15 Jonas Elvebakk 19:16 – 3-års 824 Rhapsody
Kl 13:06 13:14 15:25 (jj rytter) 19:16 – 3-års 828 Domenica
Kl 13:08 13:17 14:10 15:35 Kristin Hakerholt 19:43 – > 5 år 840 Cocktail Lykkebo
Kl 13:10 13:20 14:15 15:45 (dok rytter) 19:30 – 3 års 831 Chelsea
Kl 13:12 13:23 15:55 (jj rytter) 19:16 – 3-års 837 Dynafetti
Kl 13:14 13:26 16:05 Jonas Elvebakk 19:16 – 3-års 826 JJ Donatella
Kl 13:16 13:29 14:20 16:15 Inger Bugge 19:30 – 3 års 833 Flying Dutchess
Kl 13:18 13:32 16:25 (jj rytter) 19:38 – > 5 år 838 Hennesey xx
Kl 13:20 13:35 16:35 Line Moen 19:40 – > 5 år 839 Heidenberg Roma
Kl 13:22 13:38 14:25 16:45 (dok rytter) 19:43 – > 5 år 843 Quidam Excordis
Kl 13:24 13:41 16:55 (jj rytter) 19:16 – 3-års 823 JJ Diez Colibri
Kl 13:26 13:44 14:30 17:05 Inger Bugge 19:43 – > 5 år 842 Margy Z
Kl 13:28 13:47 17:15 Cecilie Reese 19:15 – 3 års 822 Sønnavind xx
Kl 13:30 13:50 14:35 17:25 (dok rytter) 19:30 – 3 års 834 Quidam’s Quity
Kl 13:32 13:53 17:35 (jj rytter) 19:16 – 3-års 827 JJ Dolche Gabbana
Kl 13:34 13:56 17:45 Martine Audsen 19:16 – 3-års 836 Uno Sandie Girl
Kl 13:36 13:59 14:40 17:55 Inger Bugge 19:30 – 3 års 832 RR For Your Pleasure JC
Kl 13:38 14:02 14:45 18:05 (dok rytter) 19:30 – 3 års 830 Hope
  1-dagsavprøvning, kun bruksprøve
Kl 13:40 18:15 (jj rytter) 19:28 – 3-års 829 Di Weola

*For de hoppene som skal løshoppes må eier stille med 2 personer som skal være med hesten under hopningen. Hoppen må være forberedt i løshopning.

Rideantrekk og utstyr beskrives i opprinnelige proposisjoner og retningslinjer som finnes på www.avlsinspirasjon.no/hoppekåring og www.varmblod.dk.  Her finnes også info om annet regelverk.

DIVERSE INFORMASJON TIL DELTAGERE OG PUBLIKUM

ANKOMST / OPPSTALLING

Det vil ikke finnes parkeringsvakter. Deltagerne anmodes om kort stopp i gårdsplassen for avlessing av hest/utstyr og at transportmiddelet deretter parkeres på angitt parkeringsplass. For deg som har bestilt oppstalling bringes hesten til utendørs stall-området. Din boks er merket med hestens navn og katalog nr. Det er nok bokser (3 x 3 m utebokser) til alle deltagerne. Pris kr 500,- ferdig fliset, reserveres ved bekreftet betaling til kontonr 1503.11.30511. Merk med hoppens navn. Det er ikke adgang for deltagende hester i de ordinære stallene på ridesenteret.

NB!! Boksen må måkes før avreise. Ta med eget grep og stevne-trillebår. Eget fór, vannbøtte og fórkrybbe må også medbringes. Dersom boksen ikke måkes vil det  bli etterfakturert et gebyr pr. boks.

NB!! Pga. stor deltagelse er det viktig at alle følger angitte tider for oppstalling:
Dagboks Lørdag :

  • Eksteriørkåring (start kl.08.00): Boks tilgjengelig kl.07.30 – 12.00. Boksen skal måkes for møkk og våt flis før avreise (tørr flis skal ligge igjen).
  • Sadelkåring (start kl.13.00): Boks tilgjengelig kl.12.30 – kl.21.00. Boksen skal måkes for møkk og all flis før avreise, d.v.s. at boksene skal være tomme når dere reiser.

Døgnboks fredag – lørdag :

  • Ankomst og avreise etter avtale med arrangør. Rengjøring av bokser gjelder også døgnboks.

SEKRETARIAT

Sekretariatet er åpent på fredag kveld tlf 957 55 692, samt fra kl.07.00 på lørdag.

OVERNATTING

Hytter på Tune Trav og Ridesenter (begrenset antall). Pris: kr 150,- pr. seng pr. natt innkvartert i 4 sengs hytter. Egen hytte 4-senger kr.600,- pr. hytte pr. døgn. 2-senger kr.250,- pr. hytte pr.døgn. Begrenset antall. Reserveres ved bekreftet betaling til kontonr 1503.11.30511. Merk med navn/antall personer.

Quality Hotell, Grålum. Bestilling og info på tlf 69 11 15 00.

SERVERING

Det selges mat og drikke på ridesenteret under arrangementet.

FOTOGRAFERING

Det vil bli mulighet for å bestille bilder under arrangementet. Nærmere informasjon vil finnes i sekretariat.

VEIBESKRIVELSE

Fra nord: Kjør E6 mot Sarpsborg. Etter tunell tar du av ved første avkjøring til høyre mot Grålum. Deretter ta til høyre i de 2 neste rundkjøringene (Quality Hotell på høyre side). Følg riksvei 118 – etter ca. 1 til 2 km under E6 – kjører deretter langs E6 som ligger på venstre side – etter at veien svinger til venstre ta av til høyre (skiltet til Tune Trav og Ridesenter) – Opp en bratt bakke og deretter ligger ridesenteret på høyre hånd.

Fra sør: Følg E6 over Sannesundbrua ved Sarpsborg – ta av ved avkjøringen til Grålum – deretter samme veibeskrivelse som over.

VI ØNSKER ALLE VELKOMMEN OG LYKKE TIL MED HESTENE!!

Med vennlig hilsen

JJ Horses – Hanne Hertzberg – RR Reierstad Ridehest – Bråten Gård – Berider Inger Bugge – Stall Johnsten – DANSK VARMBLOD

Posted in Arrangementer.

3 Comments

  1. Hei Eli
    Ja, nå skal Anitra ut på tur. I går kveld gikk det med en halv flaske Show S og «dama» ble riktig fin!! Fletter i man blir det i morgen tidlig, puh… Litt tjukk og ser ut som hun er drektig i 8. måned. Hun har gått på beite i hele sommer og det har hun synes vært helt topp. Har vært en riktig «sjefsdrone» over 15 andre i flokken. God helg til deg og dine!

  2. Det ser ut som Anitra koser seg skikkelig hos dere, god og rund er hun og 😀
    Blir så glad 😀

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *