Registrering i Mecklenburg

Det vil bli avholdt registering/kåring i Norge, 23. august 2011. Klokkeslett er ikke fastsatt ennå.

STED:
Stutteri-ML v/ Lillian og Cato Strand
Åsvangvegen 417
2332 Åsvang
tlf. 922 16640


PÅMELDINGSFRIST: 30. Juli 2011 på mail til:l-str@online.no

Hvordan foregår registeringen:

Føllene tegnes inn i registeringspapirene og Chipmerkes. Det tas DNA prøve. De hoppene som ikke er stambokførte i Mecklenburg skal vises eksteriørt og mønstres i skritt og trav for hånd.
Føllene skal vises løse i trav og galopp, uten grime.
Alle hestene skal være flettet og mønstrer skal bære mørk genser og lyse bukser. Hoppene skal vises i hodelag.
Det er mulighet for å vise 2-års hingster til «forbesktigelse»/rådgivende bedømning for kåring i Tyskland. Det vil også vare mulighet å stille eldre hingster med prestasjoner/godkjent i et annet forbund. Dette må avtales spesielt. For eldre hingster må det innleveres fullstencig dokumentasjon i god tid.

Mecklenburgerforbundet har register (typegodkjenning) for hester uten stamme. Mecklenburger forbundet har avdelinger for alle raser, inkl. pinto.

Faktura på registeringskostnadene kommer sammen med passene. Så man skal ikke legge ut noen penger i forbindelse med selve kåringen.

NB. Viktig at man har med mors pass til registering.

Ønsker dere mer info. omkring registering av deres avkom i Tyskland vennligst ta kontakt med Lillian Strand tlf. 92 21 66 40 eller l-str@online.no

PÅMELDING: 30 juli 2011

Dere som har føll eller hoppe som skal registeres, send en mail med info. til       l-str@online.no

Påmeldingen skal inneholde:

  1. Navn på føllet
  2. Fødelsedato
  3. Far, mor og morfar inkl registrerings-/stamboksnummer. Er hoppen allerede registrert i Mecklenburg er det hennes regnr. som skal angis
  4. Oppdretter til føllet.
  5. Eier føllet dersom eier ikke er oppdretter.
  6. Eier til hoppa dersom hoppen også skal stamboksføres, og om det er en annen eier en oppdretter på føllet. 

DET ER VIKTIG AT DERE HAR MED MORENS PASS/REGISTERINGSPAPIRER OG SPRANGSEDDEL TIL FØLLET. DE HOPPENE SOM HAR FØLL SOM ER FØDT I 2010  (ELLER ELDRE) SOM ENNÅ IKKE ER REGISTERT MÅ HA MED SEG SIN MOR. HUN MÅ KÅRES/INNREGISTRERES I FORBUNDET.

KOSTNADER VED REGISTERING :
Kostnader for å registrere føll i Mecklenburg, Tyskland:
Engangssum for å bli medlem: 50,- Euro
Årlig medlemsavgift: 30,- Euros plus 30,- Euro for hver avelsaktiv hoppen. Registreringskostnad for hoppen: 30,- Euro for 3-åringer, eldre hopper 40,- Euro
Registreringskostnad for føll: 40,- Euro
Førsta følet koster da totalt 190 euro. Bedekker du fler hopper koster neste føll 110 euro. Hoppen registreres bara en gang, så år 2 kostar førsta følet 30-40 euro mindre å registrere. 

I PRISEN ER DET registrering, ID-kontroll og føll- og hoppe bedømning. Har hoppen ikke pass får du et laget når hoppen blir registert.

Dersom hingsten ikke er tilmeldt hingstelisten blir det 40 Euro mer i registerings avgift.

Link til Mecklenburgforbundet: http://www.pferdezuchtverband-mv.de/ 

NB: AVMELDING AV IKKE AVLSAKTIVE HOPPER.
Dere som har hopper stamboksførte i Mecklenburg, husk å «avregistere» dersom dere ikke skal ha føll på de neste år. Det koster en hoppeavgift på 32 euro, for hvert år de er avlsaktive.Denne kostnaden er for å skrive ut Deck-/Beshmungsschein som kommer i posten hvert år. 
Send en mail til dem, angi hoppens navn og reg.nr. i Mecklenburg. Engelska går bra. Mailadressen är info@pferdezuchtverband-mv.de. Husk å gjør dette i god tid før årsskifte. Dette gjelder også om du selger din hoppe. Hvis ikke kommer det en faktura til dere på hoppeavgiften.
 
BANKOPPLYSNINGER (Mecklenburg forbunder):
Her er bank opplysninger til Mecklenburg forbundet, disse opplysningen må en ha for å sende en utenlands betaling:
BIC GENODEF1GUE
IBAN DE 76 1406 1308 0000 7513 24
Bank : Raiffeisenbank, Güstrow

OVERSETTELSE PÅ REGNINGER OPPLYSNINGER FRA MECKLENBURG:
Etter nyttår kommer det en del fakturaer fra forbundet som gjelder registering/stamboksføring. Her kommer en liten oversetting:
Stutbucheintragung = Stamboksføring av hoppen
Genomanalyse = DNA-test
Abstammunguntersuchung = Hårprøvekontroll
Ausstellen eines Pferdepasses für nicht Mitglieder = utstilt hestepass for ikke medlemmer.
Fohlenpass = Føllpass

Die Papiere erhalten Sie nach Zahlungseingang = «Pappiret» får du nÅr fakturanen er betalt.

Deck-/Besahmungsschein = sprangseddel

Grundbeitrag = grundavgift, medlemsavgift,  30 euro pr år.

Rechnung = Regning, faktura

Mitgliedsnummer = medlemsnummer, oppgis alltid ved kontakt

Ihr Pferdebestand = Deres «hestebestand» dvs. de hoppene som er aktive i avlen.

Har du først innregistert/eksteriørkåret hoppen, vil man ved senere annledninger kunne registere føllene, via papirs veien.

STUTTERI-ML
Posted in Arrangementer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *