Betingelser 2014

Foto: Åsa Pernes

Foto: Åsa Pernes


Avlssesongen 2014 varer fra 1. april – 15. august.

Dersom uforutsette skader eller sykdom oppstår som gjør at den hingsten (ridehest) du opprinnelig har valgt ikke kan tappes, kan vi tilby hoppeeier overgang til annen tilgjengelig stasjonshingst ved Bråten Gård. Overgang til annen stasjonshingst vil medføre betaling av 2. rate for den aktuelle hingsten det skjer overgang til dersom hoppen konstateres drektig på 90 dager. Man må ikke betale ny 1. rate ved overgang

Bedekningsavgift ridehest:
1. rate betales ved 1. inseminering/sædlevering
2. rate forfaller automatisk ved 90 dagers drektighet, så sant det ikke foreligger
negativ drektighetsattest eller bekreftelse på abort fra veterinær.

Bedekningsavgift trav:
1. rate betales ved 1. inseminering/sædlevering
2. rate forfaller automatisk ved følling.

Seminavgift
Det tilkommer kr. 500,- i seminavgift pr. hoppe. Dette er engangsavgift som
dekker kostnader forbundet med tapping og preparering av fersk sæd. Avgiften
faktureres ved 1. sædlevering.

Oppstalling
Dersom hoppen insemineres på Bråten Gård gjelder følgende priser:
Oppstalling: kr.120,- pr. døgn.

Hoppen oppstalles på Bråten Gård på hoppeeiers/leiers eget ansvar og hingsteholder svarer ikke for skade eller sykdom som hoppen eller føllet kan få under oppstalling/utegang/inseminering. Vi tar vare på hoppe/føll på best mulig måte. Hoppe/føll oppstalles i boks med 3 – 4 fóringer pr. dag og daglig utslipp. Hvis det er ønskelig kan oppstalling erstattes med løsdrift eller beite. Dersom det oppstår skade på hoppe/føll hvor veterinærhjelp er nødvendig har hingsteholder fullmakt til å tilkalle veterinær uten hesteeiers samtykke.

Veterinæravgift
Pakkepris veterinær for hele sesongen: kr.3 000,- som består av inseminering, folikkelkontroll og drektighetsundersøkelse v/16 dgr. Eventuelle medisiner og annen behandling faktureres i tillegg. Veterinær forbeholder seg retten til å utføre enklere behandlinger som anses som nødvendig (børbehandling, hormonbehandling, suturering av skjede (caslick sutur) og prøvetaking) for å få hoppa drektig uten å måtte avtale dette på forhånd med eier/leier. Veterinær sender separat faktura.
Fakturaer som er forfalt må være betalt og i orden før avhenting av hoppe.

Transportsæd
Leveres mandag, onsdag og fredag, og bestilles på mob. 95776669 (Fred Reiersen) kvelden før eller senest kl 9:30 samme morgen.
All sending av sæd skjer på hoppeeiers/leiers regning og risiko. Transportmåte avtales individuelt med hoppeeier/leier som selv må bekoste transport,inseminering av hoppen og alle andre eventuelle utgifter. Transportkostnader vil variere etter transportmåte og avstand. Normalt vil sæden sendes med post slik at den blir mottatt neste dag. Tjenesten koster ca. 600 – 700 kroner avhengig av mottakeradresse (oversendelse med JetPak og fly med mottakelse samme dag vil medføre en høyere transportkostnad). Det tilkommer et ekspedisjonsgebyr på 300,- pr forsendelse.

Sprangavgift

1. rate ved inseminering

2. rate ved 90 dgr drektighet

2.rate ved levende føll

Standpoint

Kr 3000

Kr  15000

Corino Vdl

Kr 3000

Kr 6000

Azteca  Vdl

Kr 3000

Kr 6000

Rubiquil

Kr 3000

Kr 6000

Royal Olymp

Kr 3000

Kr 6000

Tobajo Picez

Kr 3000

Kr 7000

Mva. på 25% tillegges ovennevnte priser.

Ring gjerne for mer informasjon eller stikk gjerne innom en tur! Vi ønsker alle interesserte velkommen!
Bestilling av sæd: mob. 95776669 – Fred Reiersen – mandag – onsdag – fredag senest innen kl.9.30
Avlsrådgivning : mob. 92202323 – Nina Karstensen – hverdager etter kl.16.30 og helgen på dagtid.
BRÅTEN GÅRD V/Nina Karstensen
1890 Rakkestad
E-mail: nkarsten@online.no